Blachy ocynkowane elektrolitycznie

Blachy ocynkowane elektrolitycznie w arkuszach i kręgach

ASORTYMENT I ZAKRES WYMIAROWY

   grubość   
[mm]
   szerokość   
[mm]
długość
[mm]
średnica wewnętrzna
kręgów
[mm]
grubość
powłok
[µm]
gatunki norma
przedmotowa
norma
   wymiarowa   
0,50 - 0,59
0,60 - 0,69
0,70 - 0,74
0,75 - 1,50
700 - 12503)
700 - 1300
700 - 1450
700 - 1500
1400-
-3000
610 2,5/0
5,0/0
7,5/0
10,0/0
2,5/2,5
5,0/5,0
7,5/7,5
10,0/10,0
5,0/2,5
7,5/2,5
7,5/5,0
10,0/7,5
DC01+ZE
DC03+ZE
DC04+ZE
DC05+ZE
PN-EN 10152 PN-EN 101312)
0,50 - 0,69
0,70 - 0,75
0,80 - 1,50
700 - 1000
700 - 1250
700 - 1500
St12ZE
RRSt13ZE
St14ZE
DIN 17163 DIN 15412)
0,50 - 1,50 700 - 15501) FePO1
FePO2
FePO4
FIAT 9.52874 FIAT 54405

1) maksymalna szerokość jest uzależniona od grubości nominalnej blachy - do uzgodnienia
2) tolerancje wymiarowe normalne, tolerancje specjalne op uzgodnieniu
3) szerokość powyżej 1150 mm po uzgodnieniu