Ceowniki zimnogięte

Kształtowniki zamknięte kwadratowe, prostokątne i okrągłe gięte na zimno

rodzaj
kształtownika
przekrój
poprzeczny
norma
wymiarowa
norma
materiałowa
warunki
dostawy
ogólnego
zastosowania
kwadratowy
i prostokątny
BN-79/0656-01
PN-EN 10219-2
TWT2)
PN-88/H-84020
PN-83/H 840171)
PN-83/H-840181)
PN-75/H-840191)
PN-89/H-84023
DIN 17100
DIN 10025
BN-79/0656-01
EN 10219-1
okrągły PN-EN 10219-2
DIN 1615
TWT2)
EN 10219-1
DIN 1615
TWT2)
precyzyjne kwadratowy
i prostokątny
DIN 2395-11)
TWT2)
DIN 2395-2
TWT2)
okrągły DIN 2394-11)
TWT2)
DIN 2394-2
TWT2)
owalny
i eliptyczny
DIN 2395-1
TWT2)
DIN 2395-2
TWT2)
1)Po uzgodnieniu przy zamówieniu
2)Tymczasowe Warunki Techniczne Stalprodukt S.A.

Ceowniki równoramienne

ceownikPN- 73/H-93460
DIN 59413-1976


masa [kg/m]


grubość ścianki s [mm]
wymiar h x a [mm] 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
ceownik zimnogięty 25x16 0,79            
ceownik zimnogięty 25x20 0,91            
ceownik zimnogięty 25x25 1,07            
ceownik zimnogięty 30x20 0,97 1,39          
ceownik zimnogięty 30x30 1,30 1,86          
ceownik zimnogięty 30x35 1,46 2,10          
ceownik zimnogięty 35x20 1,07 1,51          
ceownik zimnogięty 40x15 0,97            
ceownik zimnogięty 40x20 1,14 1,63          
ceownik zimnogięty 40x25 1,28 1,87          
ceownik zimnogięty 40x30 1,44 2,07 2,67        
ceownik zimnogięty 40x35 1,60 2,31 2,94        
ceownik zimnogięty 40x40 1,77 2,57 3,25        
ceownik zimnogięty 40x50   3,06 3,96        
ceownik zimnogięty 50x20 1,28 1,87          
ceownik zimnogięty 50x25 1,44 2,07          
ceownik zimnogięty 50x30 1,60 2,31 2,94        
ceownik zimnogięty 50x35 1,77 2,57 3,25        
ceownik zimnogięty 50x40   2,78 3,56        
ceownik zimnogięty 50x50   3,25 4,19        
ceownik zimnogięty 60x30 1,77 2,57 3,30        
ceownik zimnogięty 60x40   3,00 3,88        
ceownik zimnogięty 60x50   3,52 4,55        
ceownik zimnogięty 70x30   2,80 3,56        
ceownik zimnogięty 70x35   3,04 3,88        
ceownik zimnogięty 70x40   3,25 4,19 5,06      
ceownik zimnogięty 70x45   3,52 4,51 5,46      
ceownik zimnogięty 70x50   3,72 4,82 5,85      
ceownik zimnogięty 80x40   3,52 4,51 5,46      
ceownik zimnogięty 80x45     4,82 5,85 6,80    
ceownik zimnogięty 80x50   3,95 5,13 6,24 7,31    
ceownik zimnogięty 80x60     5,75 7,02 8,25    
ceownik zimnogięty 80x70     6,39 7,81 9,18    
ceownik zimnogięty 90x40     4,82 5,85      
ceownik zimnogięty 90x50     5,45 6,63 7,77    
ceownik zimnogięty 90x60     6,08 7,42 8,72    
ceownik zimnogięty 100x40   3,95 5,13 6,24      
ceownik zimnogięty 100x50   4,43 5,75 7,02 8,25    
ceownik zimnogięty 100x60     6,39 7,81 9,18    
ceownik zimnogięty 100x70     7,02 8,60 10,14    
ceownik zimnogięty 100x80     7,65 9,38 11,08    
ceownik zimnogięty 110x50   4,69 6,08 7,42 8,72    
ceownik zimnogięty 120x50     6,39 7,81 9,18    
ceownik zimnogięty 120x55     6,72 8,24 9,66    
ceownik zimnogięty 120x60   5,39 7,02 8,6 10,14    
ceownik zimnogięty 120x70     7,65 9,38 11,08    
ceownik zimnogięty 120x80     8,27 10,17 12,02    
ceownik zimnogięty 140x50     7,02 8,60 10,14    
ceownik zimnogięty 140x60     7,65 9,38 11,08    
ceownik zimnogięty 140x70     8,27 10,17 12,02    
ceownik zimnogięty 140x80     8,92 10,95 12,95    
ceownik zimnogięty 150x50   5,98 7,35 9,03 10,6    
ceownik zimnogięty 160x45     7,35 9,03 10,6    
ceownik zimnogięty 160x50     7,65 9,38 11,08    
ceownik zimnogięty 160x60     8,27 10,17 12,02    
ceownik zimnogięty 160x65     8,59 10,56 12,49 14,45  
ceownik zimnogięty 170x45     7,65 9,38 11,08    
ceownik zimnogięty 180x50     8,27 10,17 12,02    
ceownik zimnogięty 180x60     8,90 10,95 12,96    
ceownik zimnogięty 180x70     9,53 11,74 13,91    
ceownik zimnogięty 200x50     8,92 10,95 12,96    
ceownik zimnogięty 200x60     9,53 11,74 13,91 15,98  
ceownik zimnogięty 200x70     10,16 12,52 14,81 17,08  
ceownik zimnogięty 200x80     10,79 13,35 15,75 18,18  
ceownik zimnogięty 245x80       15,11 18,13 20,66 23,05
ceownik zimnogięty 262x80             24,43
wymiar h x a [mm] 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

 

Dane techniczne

ceownik_zgM = masa 1 metra
A = pole powierzchni przekroju poprzecznego
Au = pole powierzchni zewnętrznej
e = odległość od osi
I = moment bezwładności
W = wskaźnik wytrzymałości
przekroju
i = promień bezwładności
gęstość obliczeniowa = 7,85 g/cm3
PN-73/H-93460
zakres a i h dopuszczalne odchyłki
w klasie wykon.
zwykłej podwyż-
szonej p
h a h a
[mm]
do 40 ±1,0 ±1,0 ±0,5 ±1,0
powyżej 40
do 60
±1,5 ±1,5 ±0,75 ±1,0
powyżej 60
do 160
±2,0 ±2,5 ±1,0 ±1,5
powyżej 160 ±2,5 - ±1,5 -
h×a
[mm]
s
[mm]
Rmax
[mm]
M
[kg]
A
[cm2]
Au
[m2/m]
ex
[cm]
ey
[cm]
Ix
[cm4]
Iy
[cm4]
Wx
[cm3]
Wy
[cm3]
ix
[cm]
iy
[cm]
30×20
30×20
1,5
2,0
2,0
3,0
0,75
0,97
0,96
1,23
0,13
0,13
1,5
1,5
0,65
0,69
1,37
1,69
0,39
0,49
0,91
1,12
0,29
0,37
1,19
1,17
0,64
0,63
30×30
30×30
1,5
2,0
2,0
3,0
0,99
1,30
1,26
1,65
0,17
0,17
1,5
1,5
1,09
1,12
1,98
2,50
1,19
1,53
1,32
1,67
0,63
0,82
1,25
1,23
0,97
0,96
40×15
40×15
1,5
2,0
2,0
3,0
0,75
0,97
0,96
1,23
0,13
0,13
2,0
2,0
0,39
0,42
2,13
2,62
0,19
0,24
1,06
1,31
0,17
0,22
1,49
1,46
0,45
0,44
40×20
40×20
40×20
1,5
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
0,87
1,14
1,63
1,11
1,45
2,08
0,15
0,15
0,15
2,0
2,0
2,0
0,58
0,60
0,65
2,68
3,40
4,56
0,44
0,55
0,76
1,34
1,70
2,28
0,31
0,40
0,56
1,56
1,53
1,48
0,63
0,62
0,60
40×25
40×25
2,0
3,0
3,0
4,0
1,28
1,87
1,63
2,38
0,17
0,17
2,0
2,0
0,81
0,85
4,07
5,59
1,03
1,44
2,03
2,79
0,61
0,87
1,58
1,53
0,79
0,78
40×30
40×30
2,0
3,0
3,0
4,0
1,44
2,07
1,83
2,64
0,19
0,19
2,0
2,0
1,02
1,08
4,79
6,49
1,71
2,38
2,40
3,25
0,86
1,24
1,62
1,57
0,97
0,95
40×35
40×35
40×35
2,0
3,0
4,0
3,0
4,0
6,0
1,60
2,31
2,94
2,03
2,94
3,74
0,21
0,21
0,21
2,0
2,0
2,0
1,24
1,28
1,37
5,51
7,52
8,98
2,61
3,66
4,49
2,76
3,76
4,49
1,15
1,66
2,11
1,65
1,60
1,55
1,13
1,12
1,10
40×40
40×40
40×40
2,0
3,0
4,0
3,0
4,0
6,0
1,77
2,54
3,25
2,25
3,24
4,14
0,23
0,23
0,23
2,0
2,0
2,0
1,15
1,52
1,60
6,29
8,55
10,29
3,79
5,30
6,55
3,15
4,27
5,14
1,49
2,14
2,73
1,67
1,62
1,58
1,30
1,28
1,26
50×20
50×20
2,0
3,0
3,0
4,0
1,28
1,84
1,63
2,34
0,17
0,17
2,5
2,5
0,54
0,59
5,72
7,71
0,60
0,82
2,29
3,08
0,41
0,58
1,87
1,82
0,60
0,59
50×25
50×25
2,0
3,0
3,0
4,0
1,44
2,07
1,83
2,64
0,19
0,19
2,5
2,5
0,73
0,78
6,88
9,37
1,12
1,56
2,75
3,75
0,63
0,91
1,94
1,88
0,78
0,77
50×30
50×30
2,0
3,0
3,0
4,0
1,60
2,31
2,03
2,94
0,21
0,21
2,5
2,5
0,93
0,98
8,03
11,02
1,86
2,61
3,21
4,41
0,90
1,29
1,99
1,94
0,96
0,94
50×35
50×35
50×35
2,0
3,0
4,0
3,0
4,0
6,0
1,75
2,57
3,25
2,23
3,28
4,14
0,23
0,23
0,23
2,5
2,5
2,5
1,13
1,18
1,26
9,18
12,89
15,37
2,85
4,06
4,99
3,67
5,16
6,15
1,20
1,75
2,22
2,03
1,98
1,93
1,13
1,11
1,10
50×40
50×40
3,0
4,0
4,0
6,0
2,78
3,56
3,54
4,53
0,25
0,25
2,5
2,5
1,41
1,47
14,34
17,51
5,82
7,28
5,74
7,01
2,25
2,88
2,01
1,97
1,28
1,27
50×50
50×50
3,0
4,0
4,0
6,0
3,25
4,19
4,14
5,34
0,29
0,28
2,5
2,5
1,86
1,93
17,66
21,74
10,78
13,56
7,06
8,70
3,43
4,41
2,07
2,02
1,61
1,59
60×30
60×30
2,0
3,0
3,0
4,0
1,75
2,54
2,23
3,24
0,23
0,23
3,0
3,0
0,85
0,90
12,28
17,03
1,99
2,80
4,09
5,68
0,93
1,34
2,34
2,29
0,94
0,93
60×40
60×40
3,0
4,0
4,0
6,0
3,00
3,88
3,83
4,94
0,27
0,26
3,0
3,0
1,31
1,37
21,89
26,97
6,27
7,87
7,30
8,99
2,33
3,00
2,39
2,34
1,28
1,26
70×40
70×40
70×40
3,0
4,0
5,0
4,0
6,0
8,0
3,25
4,19
5,06
4,14
5,34
6,45
0,29
0,28
0,27
3,5
3,5
3,5
1,23
1,28
1,34
31,39
38,92
45,11
6,64
8,38
9,90
8,97
11,12
12,89
2,39
3,09
3,73
2,75
2,70
2,64
1,27
1,25
1,24
70×50
70×50
70×50
3,0
4,0
5,0
4,0
6,0
8,0
3,72
4,81
5,84
4,74
6,13
7,45
0,32
0,31
0,30
3,5
3,5
3,5
1,64
1,70
1,77
38,12
47,65
55,75
12,31
15,66
18,64
10,89
13,62
15,93
3,66
4,75
5,77
2,84
2,79
2,74
1,61
1,60
1,58
80×40
80×40
80×40
3,0
4,0
5,0
4,0
6,0
8,0
3,52
4,51
5,46
4,48
5,74
6,95
0,31
0,30
0,29
4,0
4,0
4,0
1,14
1,21
1,27
43,51
53,54
62,42
7,00
8,83
10,47
10,88
13,39
15,60
2,45
3,16
3,83
3,12
3,05
3,00
1,25
1,24
1,23
80×45
80×45
80×45
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
4,82
5,84
6,80
6,14
7,45
8,67
0,32
0,31
0,30
4,0
4,0
4,0
1,41
1,47
1,53
59,32
69,51
78,05
12,29
14,67
16,75
14,83
17,38
19,51
3,97
4,83
5,63
3,11
3,06
3,00
1,42
1,40
1,39
80×50
80×50
80×50
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
5,13
6,24
7,31
6,53
7,95
9,31
0,34
0,33
0,32
4,0
4,0
4,0
1,61
1,67
1,73
65,04
76,50
86,77
16,51
19,96
22,64
16,26
19,12
21,69
4,87
5,92
6,92
3,16
3,10
3,05
1,58
1,57
1,56
80×60
80×60
80×60
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
5,75
7,02
8,25
7,33
8,95
10,51
0,38
0,37
0,36
4,0
4,0
4,0
2,04
2,10
2,16
76,67
90,64
103,24
27,36
32,83
37,87
19,17
22,66
25,81
6,90
8,42
9,86
3,23
3,18
3,13
1,93
1,92
1,90
80×70
80×70
80×70
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
6,39
7,81
9,20
8,14
9,95
11,71
0,42
0,41
0,40
4,0
4,0
4,0
2,47
2,54
2,60
88,23
104,66
119,70
41,79
50,28
58,26
22,06
26,17
29,92
9,23
11,28
13,25
3,29
3,24
3,20
2,27
2,25
2,23
90×40
90×40
4,0
5,0
6,0
8,0
4,82
5,85
6,14
7,45
0,32
0,31
4,5
4,5
1,14
1,20
71,03
83,20
9,21
10,96
15,78
18,49
3,22
3,91
3,40
3,34
1,23
1,21
90×50
90×50
4,0
5,0
6,0
8,0
5,45
6,63
6,94
8,45
0,36
0,35
4,5
4,5
1,53
1,59
85,83
101,28
17,25
20,63
19,07
22,51
4,97
6,05
3,52
3,46
1,58
1,56
90×60
90×60
90×60
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
6,08
7,42
8,72
7,74
9,45
11,11
0,40
0,39
0,38
4,5
4,5
4,5
1,94
2,00
2,06
100,63
119,36
136,55
28,63
34,42
39,84
22,36
26,53
30,34
7,05
8,61
10,11
3,61
3,55
3,51
1,92
1,91
1,89
100×40
100×40
100×40
3,0
4,0
5,0
4,0
6,0
8,0
3,95
5,13
6,24
5,04
6,54
7,95
0,35
0,34
0,33
5,0
5,0
5,0
1,03
1,08
1,14
72,84
91,58
107,71
7,50
9,55
11,39
14,57
18,32
21,54
2,53
3,28
3,98
3,80
3,74
3,68
1,22
1,21
1,20
100×50
100×50
100×50
3,0
4,0
5,0
4,0
6,0
8,0
4,43
5,75
7,02
5,64
7,33
8,95
0,39
0,38
0,37
5,0
5,0
5,0
1,40
1,46
1,51
86,96
110,01
130,34
13,99
17,95
21,55
17,39
22,00
26,07
3,89
5,07
6,18
3,93
3,87
3,82
1,58
1,56
1,55
100×60
100×60
100×60
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
6,38
7,81
9,16
8,13
9,95
11,67
0,42
0,41
0,40
5,0
5,0
5,0
1,85
1,91
1,97
128,45
152,92
174,62
29,80
35,93
41,55
25,69
30,58
34,92
7,19
8,79
10,32
3,97
3,92
3,87
1,91
1,90
1,89
100×70
100×70
100×70
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
7,02
8,60
10,14
8,94
10,95
12,91
0,46
0,45
0,44
5,0
5,0
5,0
2,27
2,33
2,39
146,91
175,46
201,97
45,57
55,07
64,07
29,38
35,09
40,39
9,64
11,80
13,90
4,05
4,00
3,95
2,26
2,24
2,23
120×50
120×50
120×50
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
6,38
7,81
9,20
8,13
9,95
11,71
0,42
0,41
0,40
6,0
6,0
6,0
1,33
1,39
1,44
169,58
202,01
232,02
19,10
23,00
26,61
28,26
33,67
38,67
5,21
6,37
7,46
4,57
4,51
4,45
1,53
1,52
1,51
120×60
120×60
120×60
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
7,01
8,59
10,10
8,93
10,95
12,87
0,46
0,45
0,44
6,0
6,0
6,0
1,71
1,76
1,82
196,50
235,10
269,83
31,81
38,48
44,63
32,75
39,18
44,97
7,41
9,08
10,67
4,69
4,63
4,58
1,89
1,87
1,86
120×70
120×70
120×70
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
7,65
9,38
11,08
9,74
11,95
14,11
0,50
0,49
0,48
6,0
6,0
6,0
2,10
2,16
2,21
223,48
268,15
310,07
48,73
59,07
68,90
37,25
44,69
51,68
9,95
12,20
14,39
4,79
4,74
4,69
2,24
2,22
2,21
120×80
120×80
120×80
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
8,27
10,16
12,02
10,54
12,95
15,27
0,54
0,53
0,52
6,0
6,0
6,0
2,51
2,57
2,63
250,40
301,26
347,88
70,35
85,53
99,76
41,73
50,21
57,98
12,81
15,75
18,58
4,87
4,82
4,77
2,58
2,57
2,56
140×50
140×50
140×50
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
7,02
8,59
10,14
8,94
10,95
12,91
0,46
0,45
0,44
7,0
7,0
7,0
1,23
1,30
1,33
245,52
296,00
338,59
20,03
24,10
28,05
35,07
42,40
48,37
5,32
6,49
7,64
5,24
5,21
5,12
1,50
1,49
1,47
140×60
140×60
140×60
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
7,63
9,38
11,08
9,73
11,95
14,11
0,50
0,49
0,48
7,0
7,0
7,0
1,58
1,64
1,68
282,43
339,17
392,49
33,49
40,58
47,24
40,35
48,45
56,07
7,58
9,30
10,95
5,39
5,33
5,27
1,85
1,84
1,83
140×70
140×70
140×70
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
8,27
10,17
12,02
10,54
12,95
15,31
0,54
0,53
0,52
7,0
7,0
7,0
1,96
2,01
2,06
319,52
384,76
446,40
51,41
62,46
72,98
45,65
54,97
63,77
10,19
12,52
14,78
5,51
5,45
5,40
2,21
2,20
2,18
160×60
160×60
160×60
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
8,27
10,17
12,02
10,54
12,95
15,31
0,53
0,52
0,51
8,0
8,0
8,0
1,48
1,53
1,58
387,96
467,18
542,17
34,89
42,33
49,39
48,49
58,40
67,77
7,72
9,47
11,16
6,07
6,01
5,95
1,82
1,81
1,80
160×65
160×65
160×65
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
8,59
10,56
12,49
10,94
13,45
15,91
0,56
0,55
0,54
8,0
8,0
8,0
1,65
1,70
1,75
412,30
497,22
577,76
43,68
53,07
62,02
51,54
62,15
72,22
9,01
11,07
13,06
6,14
6,08
6,03
2,00
1,99
1,97
180×50
180×50
180×50
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
8,27
10,17
12,02
10,54
12,95
15,31
0,54
0,53
0,52
9,0
9,0
9,0
1,08
1,12
1,17
452,52
544,50
631,60
21,50
26,01
30,27
50,28
60,50
70,18
5,48
6,71
7,90
6,55
6,48
6,42
1,43
1,42
1,41
180×60
180×60
180×60
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
8,90
10,95
12,96
11,34
13,95
16,51
0,58
0,57
0,56
9,0
9,0
9,0
1,39
1,44
1,48
514,48
621,09
722,47
36,12
43,87
51,24
57,17
69,01
80,27
7,83
9,62
11,35
6,74
6,67
6,61
1,78
1,77
1,76
180×70
180×70
180×70
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
9,0
9,53
11,74
13,91
12,14
14,95
17,71
0,63
0,62
0,61
9,0
9,0
9,0
1,72
1,78
1,82
576,44
697,67
813,33
55,71
67,87
79,50
64,05
77,52
90,37
10,56
12,99
15,36
6,89
6,83
6,78
2,14
2,13
2,12
200×60
200×60
200×60
200×60
4,0
5,0
6,0
7,0
6,0
8,0
9,0
11,0
9,53
11,74
13,91
15,98
12,14
14,95
17,71
20,35
0,63
0,62
0,61
0,60
10,0
10,0
10,0
10,0
1,31
1,36
1,40
1,45
663,68
802,90
935,80
1055,30
37,18
45,21
52,85
59,96
66,37
80,29
93,58
105,53
7,93
9,74
11,50
13,18
7,39
7,33
7,27
7,20
1,75
1,74
1,73
1,72
200×70
200×70
200×70
200×70
4,0
5,0
6,0
7,0
6,0
8,0
9,0
11,0
10,16
12,52
14,81
17,08
12,94
15,95
18,87
21,75
0,67
0,66
0,65
0,64
10,0
10,0
10,0
10,0
1,63
1,68
1,73
1,78
740,52
897,98
1045,20
1185,80
57,47
70,08
82,09
93,45
74,05
89,80
104,51
118,58
10,70
13,17
15,58
17,89
7,57
7,50
7,44
7,38
2,11
2,10
2,08
2,07
200×80
200×80
200×80
200×80
4,0
5,0
6,0
7,0
6,0
8,0
9,0
11,0
10,79
13,35
15,75
18,18
13,74
16,95
20,07
23,15
0,71
0,70
0,69
0,68
10,0
10,0
10,0
10,0
1,97
2,02
2,07
2,12
817,37
992,92
1158,10
1316,20
83,49
102,08
119,76
136,65
81,74
99,29
115,81
131,62
13,85
17,08
20,21
23,25
7,71
7,65
7,60
7,54
2,47
2,45
2,44
2,43
262×80 8,0 12,0 24,43 31,12 0,80 13,1 1,89 2831,70 166,18 216,16 27,19 9,54 2,31
h×a
[mm]
s
[mm]
Rmax
[mm]
M
[kg]
A
[cm2]
Au
[m2/m]
ex
[cm]
ey
[cm]
Ix
[cm4]
Iy
[cm4]
Wx
[cm3]
Wy
[cm3]
ix
[cm]
iy
[cm]