Rury czarne ze szwem

Rury ze szwem o przekroju okrągłym

CHARAKTERYSTYKA

 • Szczegółowe wymiary rur odpowiadane normom krajowym i zagranicznym tabela
 • Wymiary rur posiadają odchyłki ujęte w normach technicznych.
 • Rury wykonuje się w długościach fabrykacyjnych i dokładnych
  Długości wynoszą dla:
  • ø 17,2 - 26,9 mm 6000 mm
  • ø 33,7 - 168,3 mm 6000 - 7000 mm
  • ø 88,9 - 168,3 mm 9000 - 12000 mm
  Długości dokładne - mieszczące się w w/w zakresie - należy uzgodnić przy zamówieniu
 • Rury o przekroju okrągłym poddaje się badaniu szczelności próbą wodną pod ciśnieniem 4,9 MPa (na żądanie - po uzgodnieniu - 8,1 MPa) lub metodą prądów wirowych.
 • Wymiary średnic i grubości ścianek rur o przekroju okrągłym tabela 2.
 • Rury mogą być dostarczane z końcami ukosowanymi - w zakresie średnic ≥ 1 /2" - lub prostymi.
 • Rury przewodowe o średnicach do 168,3 mm dostarcza się z wypływką wewnętrzną, o wysokości wynikającej z procesu wytwarzania Na życzenie zamawiającego dostarcza się rury z usuniętą wypływką wewnętrzną do 0,2 mm.
 • Na wszystkie rury o przekroju okrągłym HTS posiada certyfikat bezpieczeństwa - znak B.
 • Wymiary gwintów i złączek tabela 3.
 • Po uzgodnieniu mogą być wykonane wszystkie badania ujęte w normach technicznych Dodatkowe badania również należy uzgodnić przy zamówieniu.
  Odbiorca otrzymuje zaświadczenie jakości, potwierdzające zgodność wykonania z wymaganiami normy.

Atest wystawiany jest na żądanie zamawiającego

RURY ZE SZWEM WALCOWANE NA GORĄCO.
ZAKRES WYMIAROWY I NORMY TECHNICZNE
rury stalowe
ze szwem
wzdłużnym
o przekroju  okrągłym
średnica normy gatunki
stali
nominalna
[cal]
zewnętrzna
[mm]
przedmiotowa gatunkowa
rury stal. czarne ze szwem wzdłużnym, przewodowe i konstrukcyjne. 3/8 - 6 17,2 - 168,3 PN-79/H-74244 PN-89/H-84023/07 12X*
ZN-96/0632-08 12Al*
PN-88/H-84020 St3S**
ZN-96/0632-07 St3SAl**
PN-88/H-84020 St4W***
ZN-96/0632-07 St4SAl***
PN-86/H-84018 18G2A****
Rury stal. ze szwem gwintowane. 3/8 - 4 17,2 - 114,3 PN-H-74200 PN-89/H-84023/07 12X
ZN - 96/0632-08 12Al
DIN 2440 DIN 1615 St33
DIN 2441 EN 10025/94 St185
NF/A49-145   TS 34-1
ISO 65 ISO 65 TWO
BS 1387/85 BS 1387/85 Cmax - 0,200%
Mn max - 1,200%
Pmax - 0,045%
Smax - 0,045%
rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. bez wym. spec. 3/8 - 6 17,2 - 168,3 DIN 1615/2458 DIN 1615 St33
EN 10025/94 St185
rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. ze stali niestopowych spec. przezn. 3/8 - 6 17,2 - 168,3 DIN 1626 DIN 1615/2458 USt37.0
St37.0
St44.0
St52.0
rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym konstrukcyjne. 3/8 - 6 17,2 - 168,3 BS 4848 cz.2 BS 4360/90 43C
43D
50C
50D
EN 10210-2 EN 10210-1 S235JRH
S275JOH
S275J2H
S355JOH
S355J2H
rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych
do budowy gazociągów.
1 - 6 33,7 - 168,3 PN-H-74221 PN-H-74221 L240
rury stal. czarne
i ocynkowane
ze szwem wzdłużnym
na rusztowania
grubość ścianki
4 mm
1 1/2 48,3 BS 1139 BS 1139 Cmax - 0,20%
Si max-0,30%
Pmax - 0,060%
Smax - 0,060%
rury stalowe
ze szwem wzdłużnym ocynk. z końcami gwintowanymi lub gładkimi.
(rodzaj powłoki OC1 i OC2)
1/2 - 4 21,3 - 114,3 PN-H-74200 PN-89/H-84023/07 12X
ZN-96/0632-08 12AI
DIN 2440/2444 DIN 1615 St33
DIN 2441/2444 EN 10025/94 St185
BS 1387/85 BS 1387/85 Cmax - 0,20%
Si max-0,30%
Pmax - 0,060%
Smax - 0,060%
rury stalowe
czarne ze szwem wzdłużnym, z kołnierzami oporowymi stałymi i luźnymi
  57 : 88,9
108 : 159
ZN-98/0648-20 PN-89/H-84023/07 12X
ZN-96/0632-08 12AI
PN-88/H-84020 St3S
ZN-96/0632-07 St3SAl
* - odmiana wytrzymałości G205. Badania B1 i B2
** - odmiana wytrzymałości G235. Badania B1 i B2
*** - odmiana wytrzymałości G295. Badania B1 i B2
**** - odmiana wytrzymałości G355. Badania B1 i B2