Teowniki

Teowniki wysokie

wyróżnik dopuszczalne odchyłki (mm) masa 1mb
(kg)
s = h g = t
teownik 30x30x4 +/- 1 +/- 0,5 1,77
teownik 40x40x5 2,96
teownik 50x50x6 4,44
teownik 60x60x7 +/- 1,5 +/- 0,75 6,23
teownik 80x80x9 10,7

Warunki techniczne wykonania:

 • wg PN EN 10055
 • stan dostawy - dostawa w stanie surowym w dł. fabrykacyjnych 3 - 12 m
 • pakowanie - w wiązkach do 5 Mg
 • kształt geometryczny i jego odchyłki
  • - prostość - ≤ 0,004 długości
  • - dopuszczalna skośność środnika - ≤ 1,0mm
  • - dopuszczalna niesymetryczność stopek:
  •     ≤ 1,0mm dla t 30x30
  •     ≤ 1,0mm dla t 40x40
  •     ≤ 1,0mm dla t 50x50
  •     ≤ 1,0mm dla t 60x60
  •     ≤ 1,5mm dla t 80x80
 • badania odbiorowe - wewnętrzne wg odpowiednich norm przedmiotowych lub z udziałem przedstawiciela zamawiającego

 

Teowniki niskie

wyróżnik wymiary [mm] masa
1 mb
[kg]
h dopuszcz.
tolerancja
b dopuszcz.
tolerancja
s=t dopuszcz.
tolerancja
R1 R2 R3
TB20 20 +/-
1,0
40 +/-
1,0
5,0 +/-
0,5
5,0 2,5 1,0 1,975
TB25 25 50 2,745
TB30 39 +/-
1,0
60 +/-
1,5
5,5 +/-
0,75
5,5 3 1,5 3,640
TB35 35 70 6,0 6,0 3 1,5 4,660
TB40 40 80 7,0 7,0 3,5 2,0 6,210
TB50 50 100 8,5 8,5 4,5 2,0 9,420

Warunki techniczne wykonania:

 • PN EN 10055
 • stan dostawy - dostawa w stanie surowym w dł. fabrykacyjnych 3 - 12 m
 • pakowanie - w wiązkach do 5 Mg
 • prostość - ≤ 0,004 długości
 • badania odbiorowe - wewnętrzne wg odpowiednich norm przedmiotowych lub z udziałem przedstawiciela zamawiającego